Algemene voorwaarden 

 

 • Identiteit van de verkoper 

Livaliv 

Kleirytse Driesen 11 
2330 Merksplas 

E-mail: info@livaliv.be 

IBAN: 

Ondernemingsnummer: BE0668 932 685

 

 • Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen en leveringen van de goederen van ons als verkoper aan jou als koper.

Door het het plaatsen van een bestelling geeft u akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden die steeds beschikbaar zijn via onze website. 

 

Afwijken van deze voorwaarden kan enkel als dat uitdrukkelijk en schriftelijk besproken is door beide partijen. 

 

 • Betaling 

De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webshop voldaan. Om de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden alle transactiegegevens versleuteld.

We kunnen enkel betalingen via de betaalmethoden op onze webshop aanvaarden.

 

 

 • Prijs 

De vernoemde prijzen bestaan uit koopprijs inclusief BTW en ander overheidsheffingen. 

Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

Bovenop de aankoopprijs kunnen ook verzendkosten mee worden aangerekend. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

 

 • Herroepingsrecht 

U krijgt het recht om na ontvangst van je bestelling binnen de 14 kalenderdagen te retourneren. 

We vragen om binnen 14 kalenderdagen na ontvangst te mailen naar info@livaliv.be met vermelding van uw ordernummer en het desbetreffende product. U ontvangt via e-mail een retourlabel.

 

We verwachten dat er binnen de eerste 14 kalenderdagen na de levering zorgvuldig word omgegaan met zowel de verpakking als de producten. 

Voor retourneren mogen de producten enkel worden uitgepakt of gepast om te kunnen beoordelen of men de producten gaat houden. 

Zowel de originele verpakking als labels moeten nog in originele staat zijn. 

Terugsturen gebeurd dan ook in de originele verpakking, met alle toebehoren en in originele staat. 

 

Nadat we jou bestelling terug ontvangen hebben wordt er binnen de 14 kalenderdagen het volledige aankoop bedrag teruggestort. 

De kosten voor het terugzenden van goederen is voor eigen rekening.

Wij wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen.

 

Je kan je retourpakket retourneren naar het volgende adres:

Kleirytse Driesen 11,  2330 Merksplas.

 

 

 • Oplevering en risico ontvangst 

Zodra het gekochte goed door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper. 

 

 

 • Levering 

Alle goederen worden geleverd op het door jou aangegeven adres. Wij kunnen op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatie adres, die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.  De klant is verplicht om de goederen aan te nemen als deze worden geleverd. 

Behoudens uitzondering, die bij de levering vermeld zullen worden, worden alle aangekochte producten binnen de 2-3 werkdagen na bestelling en betaling door ons verzonden.

Indien een product niet in voorraad is wordt de klant geïnformeerd over een latere leveringsdatum. Indien de klant niet akkoord gaat met de vertraging kan het bestelde product geannuleerd worden of kan de klant een alternatief product bestellen. Het geannuleerde product wordt terugbetaald of, bij bestelling van een alternatief product, wordt het teveel/te weinig betaalde bedrag teruggestort/bijkomend gefactureerd.

Livaliv bepaalt welke vervoersonderneming de aangekochte goederen zal leveren. Als wij niet tijdig kunnen leveren, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.

Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. U hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzend binnen de 14 kalenderdagen na aankoop omdat je afziet van je aankoop, ben jij verantwoordelijk voor het transport.

Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd of niet overeenstemmen met de artikelen die je besteld had, moet je dit binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.

Dan zijn de  retourkosten voor onze rekening.

We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

 

 

 • Aanbod

We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we u verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is telkens voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken.

Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van aangeboden goederen en/of diensten.

 

Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief  van zodra we je bestelling bevestigen per e-mail en van zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debet kaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden betalingen via kredietkaart of online banking. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

 

Bij het plaatsen van je bestelling dien je uw eigen adres grondig na te kijken. Fouten in het opgegeven adres zijn immers voor rekening van jou als klant. Wanneer een bestelling bij ons terugkomt wegens het door jou als klant opgeven van een fout of onvolledig adres, wordt hiervoor automatisch een vergoeding van €5,00 euro aangerekend om het pakketje opnieuw op te sturen naar jouw juiste adres.

Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Je geeft steeds je contactgegevens en/of facturatiegegevens in. Bij betaling is je aankoop definitief.

 

Ook bij niet afhaling van jouw pakket op het postkantoor, dient door jou als klant een vergoeding van €5,00 euro betaald te worden voor het opnieuw versturen of annuleren van jouw pakket.

 

Bij laattijdige betaling door de klant of bij problemen bij betalingen van eerdere bestellingen is Livaliv bevoegd een overeenkomst te ontbinden.

   

   

  • Garantie en conformiteit 

  Wij garanderen dat alle producten voldoen aan bestaande wetten op het ogenblik van je bestelling. 

  Wij garanderen ook dat al onze goederen voldoen aan je verwachtingen (rekening houdend met de specificaties van het product) en conform zijn aan je bestelling, 

   

    

   • Overmacht

   Kunnen wij als verkoper door geval van overmacht niet aan onze. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

   Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

    

   • Intellectuele eigendom

   Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

   Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. 

    

   Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s, kleurencombinatie, etc. niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

    

   • Klantenregeling 

   Mocht je klachten hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info@livaliv.be .

   We doen er alles aan om je klacht binnen de 5 werkdagen te behandelen.

    

   Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd.  Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.